Přizpůsobení Smable ke svému

21.4.2017 / pokladna / Comments (0)

Přizpůsobení každé pokladny zvlášť

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “vytvořit nové rozhraní”
 • Pojmenujte rozhraní
 • Klikněte na nastavení pokladen http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/
 • Změňte rozhraní u pokladny

Automatické odhlášení zaměstnance

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Zašktrněte volbu “Odhlásit zaměstnance po ukončení účtu”
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Změna velikosti položek v knihovně

 

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Změňte hodnotu “Velikost položek”
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Zvukový tón při kliku přidání položky do účtu

 

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Zašktrněte volbu “Zvuk při kliknutí”
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Zobrazení celkové částky v mezisoučtu zaokrouhleně

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Zašktrněte volbu “Zaokrouhlení částky”
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Mít zaslání do EET ve výchozím stavu jako odeslat

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Zašktrněte volbu “Platba výchozí s EET”
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Mít tisk účtenky ve výchozím stavu jako tisknout

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Zašktrněte volbu “Výchozí tisknout účtenku”
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Výchozí obrazovka pokladny

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Změňte hodnotu “
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

Jiná formulace položky v pokladně

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Klikněte na “Nastavit funkce” v rozraní kde je pokladna k editaci
 • Nastavte hodnotu “” dle proměných

pro čárový kod použijte [[barcode]]

pro název použijte [[name]]

pro cenu použijte [[price]]

pro kód položky použijte [[item_id]]

Masku nastavte např. #[[item_id]] – [[name]] – *[[price]] Kč

 • Uložte
 • Klikněte na “Tlačítka pokladny” http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/pos_layout/
 • Klikněte na “Nastavit masku”
 • Synchronizujte pokladnu

Přidání tlačítka Kopie účtenky na hlavní stránku pokladny

 • Klikněte v backoffice na Nastavení rozhraní http://backoffice1.smable.cz/sales_channels/registers/categories/
 • Aktivujte jedno chytré tlačítko
 • Vyberte “zobrazit poslední účet”
 • Zvolte název a barvu
 • Uložte a synchronizujte pokladnu

 

 

Tags: ,