Importovaní dat

22.4.2017 / backoffice / Comments (0)

Importování používejte pro snadné nahrání položek, skladových karet, zákazníků nebo tlačítek pokladen. Importovat lze jako CSV nebo kopírováním sloupců z excelu.

Importování skladových karet

CSV soubor může obsahovat sloupce

Název – název skladové karty

Množsví – počet ks/kg na skladě

Pořizovací cena – cena včetně DPH

Sazba – sazba DPH pořizovací ceny

Jednotka – litr nebo kilogram (volitelné)

Velikost – velikost celku v kg nebo litrech (volitelné)

Upozornění pod – upozornění na nedostatek zboží v ks/kg

Prodávej i po vyskladnění – pro možnost prodeje i po vyskladnění

Kód položky – Vyplňte unikátní kód položky napříč všech položek a skladů

Sklad – název skladu

Importování položek

 • Název (povinný údaj) – Jedná se o název položky tak jak bude viděna na účtence i v reportech. Max. délka je 255 znaků.
 • Sazba (povinný údaj) – Sazba DPH, zadávejte 0,10,15 nebo 21. (lze použít i jiné sazby DPH)
 • Kód – Váš vlastní kód pro unikátní identifikaci položky
 • Popis – Popis položky, prozatím se nevyužívá
 • Cena – Cena včetně DPH, v případě, že cenu nezadáte, pokladna Vám dá možnost zadat cenu při prodeji.
 • Sleva – Sleva v procentech 0-100
 • Kategorie – Název kategorie položky
 • Bonovka – Tisk položky do kuchyně nebo baru, napište kitchen nebo bar v případě potřeby.
 • Čárový kód – čárový kód položky
 • Aktivováno – Systémová věc, prozatím se nevyužívá
 • Umožnost slevu – zadejte 1 pro Ano, 0 pro ne. Výchozí hodnota je Ano, jedná se o možnost povolení slevy v pokladně
 • Váha položky – zadejte váhu položky pro možnost odeslání jako balík (zatím se nevyužívá)
 • Váha/Počet – zadejte 1 pro Ano, 0 pro ne. Výchozí hodnota je Ne, jedná se zeptání na počet při kliknutí na položku
 • Skladová karta – zadejte “Kód položky” ze skladové karty pro propojení položky a skladové karty.

Aktualizace dat

Pro aktualizaci můžete využít pouze sloupec s unikátním kódem a sloupcem změny např. cenu nebo název. Postupujte na začátku stejně, že soubor nahrajte. Na další stránce zvolte hodnotu v poli “Sloupec aktualizace dat” s unikátním kódem. Zvolte sloupce a uložte.

 

 

Tags: