Manuál pro backoffice

Jak dokončím registraci přes backoffice?

Klikněte na odkaz https://backoffice1.smable.cz/system/signup/ a vyplňte vše potřebné.

Na první stránce v backoffice vyplňte vaše Sazby DPH. Pro neplátce vyplňte 0%.

Klikněte na Provozovny. Uložte provozovnu s vlastním názvem.

Na stránce moduly zvolte Pokladna.

Vyplňte účtenku na stránce Nastavení-> Účtenka.

Vyberte alespoň jednu platbu v Nastavení -> Platby

Jak nastavím EET?

Klikněte na moduly a zvolte EET. Na stránce Nastavení EET vyplňte vaše DIČ, v případě neplátce DPH je DIČ CZ a vaše rodné číslo. Číslo provozovny vyplňte dle daňového portálu, pro první provozovnu je to 11, pro druhou 21 atd. Nahrajte certifikát s koncovkou .p12 a zadejte heslo. Nastavení EET dokončíte tlačítkem „Nastavit EET“. V případě, že na stránce Nastavení -> Pokladny -> Pokladny uvidíte obrázek EET ready. Byla účtenka úspěšně odeslaná na finanční úřad v ověřovacím modu. V případě chyby uvidíte důvod.

Jak si nastavím sazby DPH?

Klikněte na Sazby DPH a přidejte vaši sazbu. Název sazby je volitelný. Ten je použit jen pro vaše potřeby. Sazbu DPH smažete zase tlačítkem Již nepoužívat.

Jak si nastavím platby?

Klikněte na Nastavení -> platby. Zaškrtněte tlačítkem, které platby potřebujete a klikněte na Uložit.

Jak nastavím výchozí hodnotu tlačítka evidovat do EET?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení tlačítka upravíte u volby „Platba výchozí s EET“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím číslování účtenek?

Klikněte v Menu na Číslování účtenek. Nyní se rozhodněte zda chcete mít číslování účtenek dle všech provozoven nebo dle jednotlivých. Tlačítkem Uložit potvrdíte změnu.

Jak si upravím účtenku?

Klikněte v Menu na Nastavení->Účtenka. Jakoukoliv změnu uvidíte na ukázce účtenky. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak vytvořím novou provozovnu?

Klikněte v Menu na Provozovny. Zvolte „Přidat nový“. Napište vlastní název provozovny. Přidání potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak smažu provozovnu?

Klikněte v Menu na Provozovny. Klikněte na Editovat u provozovny. Zvolte aktivní na NE. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak si nastavím zaokrouhlení částky?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení tlačítka upravíte u volby „Zaokrouhlení částky“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak si zapnu zvukový tón při kliku v pokladně?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení upravíte u volby „Zvuk při kliknutí“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak si nastavím, aby mi denní tržba vycházela dle mého času?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení upravíte u volby „Resetování dne v“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím výchozí název volitelné položky a kalkulačky?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení upravíte u volby „Výchozí název volitelné položky“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak změním text „Zaslat do EET“?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení upravíte u volby „Název EET tlačítka“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím výchozí obrazovku po spuštění?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Klikněte na Funkce pokladny. Nastavení upravíte u volby „Výchozí obrazovka v mobil verzi“. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak si změním heslo?

Kliknutím vpravo nahoře na váš e-mail či jméno zvolte Váš účet. Změnu hesla potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak se odhlásím?

Odhlášení provedete tlačítkem Odhlásit se. Kliknutím vpravo nahoře na váš e-mail či jméno zvolte Váš účet.

Jak změním provozovnu?

Klikněte vlevo nahoře na Název provozovny. Výběrem přepnete provozovnu.

Funkce pro tarif plus

Jak nastavím tisk do dvou kliků?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Spusťte 1. tlačítko u chytrých tlačítek. Zvolte Rychlá platba s tiskem (lze využít u jedné sazby DPH). Vyplňte vaše potřeby ohledně číslování a EET, zvolte platbu. Tlačítko můžete definovat vlastním textem a barvou. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Funkce pro tarif start

Jak nastavím, abych měl chytré tlačítko na ploše?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Pod částí Chytrá tlačítka si navolte až 4 tlačítka. Pro mobil doporučujeme 2 tlačítka z důvodu velikosti tlačítek. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím zákaznickou obrazovku?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Pod částí Zákaznická obrazovka vyplňte až řádky při různých situací a změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Zákazníci

Jak aktivuji funkci zákazníci?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Zákazníci aktivujete funkci. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak vytvořím zákazníka?

Klikněte v Menu na Zákazníci. Klikněte na Přidat záznam. Zákazníka dokončíte tlačítkem Uložit.

Jak zadám výchozí slevu zákazníka?

Klikněte v Menu na Zákazníci. Klikněte na Přidat záznam případně upravte zákazníka. Zadejte zákaznickou slevu. Úpravu dokončíte tlačítkem Uložit.

Jak zjistím, které transakce udělal který zákazník?

Klikněte na Statistiky. Zvolte Statistiky dle transakcí. Ve filtru klikněte na jméno zákazníka.

Jak zjistím celkovou útratu zákazníka v libovolném období?

Klikněte na Statistiky. Zvolte Statistiky dle transakcí. Pomocí kalendáře zvolte období. Ve filtru klikněte na jméno zákazníka.

Zaměstnanci

Jak aktivuji funkci zaměstnanci?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Zaměstnanci aktivujete funkci. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

 

Jak aktivuji funkci Manažer?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Manažer aktivujete funkci. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak vytvořím Pokladního?

Klikněte na Zaměstnanci. Klikněte na Přidat záznam. Zvolte Pokladní a vypište všechny nutné údaje. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak vytvořím manažera Pokladny?

Klikněte na Zaměstnanci. Klikněte na Přidat záznam. Zvolte Manažer provozu a pokladní a vypište všechny nutné údaje. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak vytvořím Manažera backoffice?

Klikněte na Zaměstnanci. Klikněte na Přidat záznam. Zvolte Přístup do backoffice a vypište všechny nutné údaje. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak vytvořím Účetního?

Klikněte na Zaměstnanci. Klikněte na Přidat záznam. Zvolte Účetní a vypište všechny nutné údaje. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak smažu zaměstnance?

Klikněte na Zaměstnanci. Klikněte na Editovat u zaměstnance. Odškrtněte Aktivní. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak zjistím odpracovanou dobu zaměstnance?

Klikněte v Menu na Zaměstnanci->Odpracováno.

Jak zjistím, které transakce udělal který zaměstnanec?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Transakce dle zaměstnance navolíte ve filtru Zaměstnanec.

Jak zjistím, jakou tržbu udělal jaký zaměstnanec?

Klikněte na Statistiky -> Statistiky dle transakcí. Tržbu dle zaměstnance navolíte ve filtru Zaměstnanec.

Položky a kategorie

Jak vytvořím Položku?

Klikněte na Kategorie a položky -> Položky. Klikněte na Přidat nový a zadejte vaše potřeby. Položku dokončíte tlačítkem Uložit.

Jak naimportuji položky?

Stáhněte si příkladové CSV http://cdn1.smable.cz/files/items.csv . V excelu si nastavte vaše položky. Na stránce Centrum importu nahrajte CSV.

Jak upravím stávající položky přes CSV?

Vyberte položky které chcete upravit a klikněte pod volbou Akce -> Export do CSV. Upravte soubor a znova nahrajte CSV.

Jak zadávám cenu?

Cenu v položce zadávejte včetně DPH

Jak zadám položce čárkový kód, který jej nemá?

Klikněte při editaci položky na automaticky generovat u Čárkového kódu. Automaticky tím nastavíme vlastní čárkový kód.

Jak zadám kategorii položek pro možnost filtru a statistik?

Zvolte při editaci položek Kategorii. Kategorie spravujete v Menu pod Položky a Kategorie -> Kategorie

Jak nastavím, aby položka měla volně definovatelnou cenu?

Při editaci položky nevyplňujte částku.

Jak nastavím bonování na kuchyň/bar?

V editaci položky zvolte Tisk bonů. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím číslování bonů?

V Menu zvolte číslování objednávek. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím slevu na položku?

V editaci položky zvolte procentuální slevu nebo napište novou cenu a procenta se automaticky dopočítájí.

Jak nastavím, aby se mě pokladna zeptala na váhu?

V editvaci položky zvolte Váha/Počet. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit

Jak nastavím aby obchodní váha automaticky převzala váhu do Pokladny?

V editvaci položky zvolte Váha/Počet. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit

Jak smažu položku?

V editaci Položky klikněte na volbu Smazat. V seznamu položek můžete vybrat více položek a pod volbou Akce zvolte Smazat.

Jak vyhledám položku?

V seznamu položek použijte formulář hledat

Jak edituji položku?

Klikněte na „Položky a kategorie“. Editování položky aktivujete kliknutím na její název.

Jak duplikuji položku?

Stáhněte si položky dle návodu „Jak upravím stávající položky přes CSV?“. Smažte sloupec identifier. Nahrajte CSV.

Jak duplikuji položky do jiné kategorie nebo provozovny?

Stáhněte si položky dle návodu „Jak upravím stávající položky přes CSV?“ upravte potřebné např. kategorii. Nahrajte CSV v další provozovně.

Skladové hospodářství

Jak nastavím skladové hospodářství na položce?

V seznamu položek editujte položku. Zvolte ve volbě sklad „Vytvořit jako skladovou položku“. Po uložení nastavíte skladovou kartu položky.

Jak si nastavím marži a přirážku?

Vytvořte skladovou položku a nastavte Skladového hospodářství na položce. Automaticky se vypočítá marže a přirážka.

Jak si zadám dodavatele?

V editaci skladové položky zadejte dodavatele ve volbě Dodavatel.

Jak si zadám kategorii pro možnost filtru a statistik?

V editaci skladové položky zadejte kategorii ve volbě kategorii.

Jak nastavím upozornění před vyskladněním?

V editaci skladové položky vyplňte „Upozorni mě, jakmile spadne pod“

Jak nastavím, aby se položka prodávala i po vyskladnění?

V editaci skladové položky zaškrtněte „Prodávej i po vyskladnění“

Jak naskladním položku?

V Menu zvolte Sklad->Naskladění. Vyhledejte položku. Kliknutím na název naskladníte položku. Tlačítkem Uložit dokončíte naskladnění.

Jak upravím počet položek na skladě?

V Menu zvolte Sklad->Nastavit sklad. Vyhledejte položku. Zadejte počet a zvolte možnost Přidat do skladu nebo Nahradit počet.

Jak smažu skladovou kartu?

V Menu klikněte na Sklad -> Sklad. Zvolte skladovou kartu. Tlačítkem Smazat smažete skladovou kartu.

Jak zjistím historii naskladnění?

V Menu klikněte na Sklad -> Sklad. Zvolte skladovou kartu. Vpravo nahoře klikněte na Historie naskladnění.

Jak vytvořím recepturu?

V seznamu položek editujte položku. Zvolte ve volbě sklad „Vytvořit jako recept“. Po uložení nastavíte recept.

Pro Nastavení objemu lahve. Přejděte do skladové karty položky a vyplňte volbu velikost a její jednotku.

Jak si stáhnu inventurní list?

Klikněte na Sklad -> Inventura.

Jak si aktualizuji skladové zásoby po inventůře?

Klikněte na Sklad -> Inventura. Opravte záznamy. Opravený soubor nahrajte importem CSV na stránce Sklad -> Sklad

Směny

Jak aktivuji funkci Směny?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Směny aktivujete funkci. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Odpisy

Jak aktivuji funkce Odpisy?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Odpisy aktivujete funkci. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Tlačítka Pokladny

Jak nahraju položky do Pokladny?

Klikněte na Tlačítka Pokladny. Vyhledejte položku a přesuňte ji do Pokladny. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím vlastní barvu nebo obrázek položky?

U položky klikněte na kolečko v modrém čtverci a vyberte barvu či nahrajte obrázek. Změna se projeví po kliknutí na Uložit.

Jak změním název položky jen pro účely pokladního?

U položky klikněte na kolečko v modrém čtverci a nastavte název tlačítka. Změna se projeví po kliknutí na Uložit.

Jak nastavím cenu nebo kód k položce?

Jen pro zdatné. Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Vepište „Maska tlačítek“.

Vyplňte vlastní masku tlačítka

pro čárový kod použijte [[barcode]]

pro název použijte [[name]]

pro cenu použijte [[price]]

pro kód položky použijte [[item_id]]

Masku můžete libovolně definovat např. #[[item_id]] – [[name]] – *[[price]] Kč

Jak automaticky nastavím všechny položky do Pokladny?

Klikněte na tlačítko nastavit automaticky. Položky se nahrají dle zvolených kategorií.

Jak vytvořím kategorii položek v pokladně?

Klikněte na Tlačítka Pokladny. Klikněte na Přidat kategorii položek. Pojmenujte kategorii, zvolte barvu či obrázek. Dokončíte akci tlačítkem Uložit.

Jak mohu přidat položky do kategorie?

Klikněte na Tlačítka Pokladny. Klikněte vpravo nahoře na –Kategorie—a zvolte název kategorie.

Jak rychle přesunu položku do jiné kategorie?

Klikněte na Tlačítka Pokladny. U položky klikněte na kolečko v modrém čtverci a vyberte Přesunout do. Změna se projeví po kliknutí na Uložit.

Jak smažu položku z Pokladny?

Klikněte na Tlačítka Pokladny. V pokladně najděte položku a kliknutím na křížek smažete položku z Pokladny.

Jak změním rozměr tlačítek v pokladně?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Velikost položek v tablet verzi změňte požadovanou velikost. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak změním tlačítka z řádků na čtverce?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Zobrazení položek v pokladně  změňte požadované zobrazení. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím pořadí položek v pokladně?

Klikněte na Tlačítka Pokladny. V pokladně najděte položku a podržením na název posuňte položku dle potřeby.

Jak nastavím položky pro každou pokladnu jinak?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Vytvořte nové Okruhy. Klikněte na Nastavení -> Pokladny. Změňte u Pokladny Okruhy. Klikněte na Tlačítka Pokladny. Zvolte vpravo nahoře Okruhy. Nastavte položky na novém Okruhy.

Stoly

Jak aktivuji funkci stoly?

Klikněte na Nastavení -> Pokladny -> Okruhy. Volbou Stoly aktivujete funkci. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.

Jak nastavím Stůl?

Nejprve se ujistěte, že máte nastavenou kategorii stolů. Pokud ano tak. Klikněte na Nastavení -> Stoly. Zadejte název stolu a název stolu v pokladně, vyberte kategorii. Stůl přidáte tlačítkem přidat.

Jak nastavím Kategorii stolů?

Klikněte na Nastavení -> Stoly. Zadejte název kategorie. Kategorii přidáte tlačítkem přidat.

Jak přejmenuju stůl nebo kategorii?

Klikněte na Nastavení -> Stoly. Klikněte na název kategorie nebo stolu v přehledu stolů.

Jak nastavím pořadí stolů?

Klikněte na Nastavení -> Stoly. Držte kurzor na tři řádky a posuňte stůl dle potřeby.

Jak nastavím pořadí kategorií?

Klikněte na Nastavení -> Stoly. Držte kurzor na volné ploše kategorie a posuňte kategorii dle potřeby.

Jak si nastavím jen sezónní stoly?

Klikněte na Nastavení -> Stoly. Vytvořte si sezoní kategorii. Dle potřeby Aktivujte kategorii.

Tisk čárových kódů

Jak si vytisknu čárkové kódy?

Klikněte na tisk čárkových kódů. Vyberte položky. Klikněte na tisk.

Pokladny

Jak zjistím, zda je na pokladně EET v pořádku?

Klikněte na Nastavení-> Pokladny -> Pokladny. Pokud pokladna má obrázek EET ready. Účtenka v ověřovacím modů byla úspěšně odeslaná na finanční úřad. V případě chyby se zobrazí chybová hláška.

Jak si zobrazím transakce dle Pokladny?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Ve filtru zvolte název Pokladny.

Jak zjistím, jakou tržbu udělala konkrétní pokladna?

Klikněte na Statistiky. Statistiky dle transakcí. Ve filtru zvolte název Pokladny.

Jak zjistím, kolik je právě tržba na pokladně?

Klikněte na přehled. V části Status Pokladny, najděte pokladnu. Rozbalením zjistíte, kolik je právě na pokladně tržba.

Jak zjistím, že pokladna má otevřenou směnu?

Klikněte na přehled. V části Status Pokladny, uvidíte otevřenou či zavřenou směnu.

Jak zjistím odpisy na pokladně?

Klikněte na přehled. V části Status Pokladny, najděte pokladnu. Rozbalením zjistíte, jaké jsou odpisy na pokladně.

Jak zablokuju pokladnu na dálku?

Klikněte na Nastavení-> Pokladny -> Pokladny. Zaškrtněte volbu Blokovat. Změnu potvrdíte stistknutím tlačítka Uložit.

Přehled transakcí, storen a objednávek

Jak si zobrazím transakce dle volitelného období?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Vpravo nahoře vyberte období.

Jak smažu transakci?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Klikněte na Transakci a zvolte Smazat. Tato volba funguje jen na transakcích bez EET. V případě EET je třeba zaevidovat vratku.

Jak smažu objednávku?

Objednávku smažete z Pokladny.

Jak zjistím důvod storna?

Klikněte na Transakce -> Storna. U stornované objednávky vidíte důvod

Jak zjistím důvod slevy na položce?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Klikněte na transakci. U slevových položek je vidět důvod slevy.

Jak zjistím důvod slevy na objednávce?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Klikněte na transakci. U slevy nahoře je vidět důvod slevy.

Statistiky

Jak si zobrazím nejprodávanější položky?

Klikněte na Statistiky -> Statistiky dle položek. Zvolte období a tlačítkem filtrovat si zobrazíte nejprodávanější položky.

Exporty

Jak si stáhnu všechny transakce s rozdělením na DPH?

Klikněte na Transakce -> Transakce. Vyberte období, případně filtrujte transakce a klikněte na Exportovat. Export uvidíte v Menu pod „Ke stažení“

Jak si stáhnu všechny prodané položky za určité období?

Klikněte na Statistiky->Statistiky dle položek. Zvolte období a tlačítkem Filtrovat si zobrazíte nejprodávanější položky. Stiskněte tlačítko Exportovat . Export uvidíte v Menu pod „Ke stažení“

Jak si souhrn tržeb za libovolné období?

Klikněte na Statistiky->Statistiky dle transakcí. Zvolte období a tlačítkem filtrovat si zobrazíte souhrn tržeb. Stiskněte tlačítko exportovat . Export uvidíte v Menu pod „Ke stažení“