Manuál pro pokladnu

Jak dokončím registraci přes pokladnu?

Zadejte e-mail a heslo s min. 6 znaky. Klikněte na Registrovat se, napište vlastní název provozovny jen pro vaši identifikaci. Na další straně zvolte zda jste plátce nebo neplátce DPH (tyto údaje jdou kdykoliv změnit). Pokračujte zadáním základních platebních možností. Na předposlední straně  vyplňte vaše IČ, ostatní údaje se dle ARES do vyplní automaticky. Poté již přejdete do své nastavené Pokladny.

Svými přístupovými údaji se nyní přihlásíte do své vzdálené správy na backoffice1.smable.cz

Jak připojím tiskárnu k pokladně pro potřeby tisku účtenek a denní tržby?

Nejprve se ujistěte, že máte tiskárnu s pokladnou spárovanou.

Pro Epson tiskárny je třeba mít tiskárnu na stejné Wi-Fi síti jako pokladní zařízení.

Pro bluetooth tiskárny je třeba mít spárovanou tiskárnu s pokladním zařízení. V Nastavení zařízení zvolte bluetooth a zkuste vyhledat tiskárnu. Spárovací kód je nejčastěji 1234 nebo 0000.

V aplikaci Smable zvolte z Menu vybavení a klikněte na plus vpravo nahoře. V prvním kroku zkontrolujte jakou máte za tiskárnu. Pokud máte Epson tiskárnu zvolte první možnost. Pro SGT-B58V (epsolon) zvolte druhou možnost. Pro ostatní bluetooth tiskárny jako CASHINO PTP-II, Xprinter a další klikněte na třetí možnost.

Ve druhém kroku zkuste nalézt tiskárnu automaticky, při pokračování Vám to nabídne název nalezené tiskárny. Zvolte ji.

Nyní nastavte Účtenky a denní tržba, v části počet znaků na řádku zvolte pro 80 mm kotouček 48 znaků, pro 56 mm kotouček 32 znaků.

Kódování tiskárny nedoporučujeme měnit, měňte jen v případě nutnosti.

 

Tiskárnu ponechejte jako výchozí. V posledním kroku si pod vlastním názvem pojMenujte tiskárnu. Pro dokončení Nastavení dojde k restartování Pokladny.

Pro tisk do kuchyně můžete použít i tiskárnu používanou pro účtenky a denní tržbu a naopak.

 

Jak nastavím EET přes pokladnu?

EET nastavíte přes PC či notebook. Přihlašte se do backoffice a pokračujte dle průvodce Nastavení EET.

Jak vytvořím první účtenku?

Na kalkulačce nejprve zvolte částku. Zvolte sazbu DPH. Klikněte na tlačítko s košíkem a zvolte tisk. Výběr platby či zadání přijaté částky není povinné vyplňovat.

Jak provedu storno účtenky?

Klikněte v Menu na Transakce, zvolte konkrétní účtenku. Pomocí tlačítka plus zvolte koš. Zadáním důvodu provedete storno účtenky. Toto tvrzení platí pro účtenky, které nejsou v evidenci EET. Pro tyto použijte vratku.

Jak provedu vratku účtenky?

Klikněte v Menu na Transakce, zvolte konkrétní účtenku. Pomocí tlačítka plus zvolte recyklaci a vratku dokončíte zaúčtováním částky kliknutím na tlačítko s košíkem a volbou tisk/netisk. Vratku můžete jednoduše vytvořit i zadáním mínusové částky na kalkulačce.

Jak zvolím, zda chci účtenku evidovat do EET nebo ne?

Na stránce s dokončením zaúčtování, najdete tlačítko pod tiskem, pro menší zařízení je toto tlačítko skryto, stačí pouze na stránce s platbou posunout stránku níže.

Jak navolím přijatou částku do Pokladny?

Na stránce s dokončením zaúčtování vyplňte řádek „Částka přijata“. Uvidíte ihned, kolik máte na platbu vrátit. Účtenka bude obsahovat přijatou platbu.

Jak stornuji právě vytvářenou účtenku?

Klikněte na tlačítko storno, potvrďte storno zadáním důvodu a tlačítkem Storno objednávky. V mobilním řešení tlačítko najdete pod odkazem SOUHRN.

Jak vytvořím vlastní název na účtenku?

Zvolte Volitelná položka. Vyberte sazbu DPH a zadejte částku. Tlačítkem Přidat, napište vlastní název položky. Položku dokončíte tlačítkem přidat položku.

Jak najdu v pokladně starší účtenku?

Klikněte v Menu na Transakce, vyberte pomocí kalendáře datum účtenky. Pote jen pomocí lupy vyhledejte číslo účtenky.

Jak synchronizuji pokladnu s backoffice?

Klikněte v Menu na tlačítko Restartovat.

Jak změním provozovnu?

Klikněte v Menu na tlačítko Změnit provozovnu.

Jak ukončím program?

Klikněte v Menu na tlačítko Ukončit.

Jak odmažu položku z právě vytvářeného účtu?

Klikněte na Souhrn a odsunutím položky doleva smažete položku.

Jak zadám slevu na položku?

Klikněte na Souhrn a počet u položky. Kliknutím na přidat slevu na položku nastavíte procentuální slevu a její důvod. Stejným způsobem můžete slevu zase zrušit.

Jak zadám slevu na celý účet?

Klikněte na Souhrn. Kliknutím na SLEVA nastavíte procentuální slevu a její důvod. Stejným způsobem můžete slevu zase zrušit.

Jak vytisknu duplikát účtenky?

Klikněte v Menu na Transakce, zvolte konkrétní účtenku. Pomocí tlačítka Plus zvolte tisk.

Jak rychlé změním počet položek na účtu?

Klikněte na SOUHRN. Kliknutím na Počet nastavíte počet. Počet potvrdíte tlačítkem upravit položku.

Jak vytisknu denní tržbu?

Klikněte v Menu na přehled. Tlačítkem Tiskárny vytisknete denní tržbu.

Jak vytisknu měsíční tržbu?

Klikněte v Menu na Přehled. Tlačítkem Kalendář zvolte období od (FROM) první den v měsíci. Tlačítkem do (TO) zvolte poslední den v měsíci. Tlačítkem Ok nastavíte měsíční tržbu. Tlačítkem tiskárny vytisknete měsíční tržbu.

Funkce pro tarif start

Jak rychle zadám počet na položce z knihovny?

Dlouze podržte prst na položce. Zadejte počet a potvrďte tlačítkem PŘIDAT POLOŽKU.

Jak vyhledám položku?

Klikněte nahoře na lupu a vyhledejte název položky. Není nutné dodržovat diaktiritiku.

Jak připojím bezdrátovou čtečku čárkových kódů?

Čtečku k zařízení připojíte pomocí bluetooth. Naskenujte pomocí čtečky kód „Match“, tím aktivujete bluetooth. V zařízení spárujte čtečku.

 

Pokud Vám nefunguje klávesnice. V Nastavení zařízení zvolte jazyk a vstup > Aktuální klávesnice a zvolte Zobrazit klávesnici na obrazovce.

 

Jednoduše načtete kód a položka se automaticky zobrazí v košíku.

Jak připojím obchodní váhu k pokladně?

Pomocí kabelu připojte obchodní váhu do USB zařízení. Pokladna již automaticky nastaví vše ostatní.

Jak ručně zadám čárkový kód?

Klikněte vpravo nahoře na 3 tečky a zvolte „Ručně načíst čárový kód“

Jak vytisknu kontrolní účet?

Klikněte vpravo nahoře na 3 tečky a zvolte „Kontrolní účet“

Jak změním název objednávky?

Klikněte vpravo nahoře na 3 tečky a zvolte „Změnit název objednávky“

Jak rozdělím účet na více účtu?

Klikněte vpravo nahoře na 3 tečky a zvolte „Rozdělit objednávku“

Jak uložím objednávku?

Jakmile budete mít položky v souhrnu, klikněte na tlačítko Uložit.

Jak otevřu objednávku?

Klikněte na tlačítko Objednávky nebo v Menu zvolte Objednávky.

Jak přiřadím zákazníka k objednávce?

Klikněte v souhrnu na tlačítko „Přidat zákazníka“ a vyberte zákazníka.

Jak vytvořím zákazníka?

Klikněte v souhrnu na tlačítko „Přidat zákazníka“. Klikněte na tlačítko Plus. Zákazníka přidáte tlačítkem Přidat zákazníka.

Jak si zobrazím poznámku zákazníka?

Jakmile přiřadíte zákazníka k objednávce, klikněte na obrázek zákazníka nebo na kolečko.

Funkce pro tarif profi

Jak přihlásím příchod?

Po zadání PINu klikněte na šipku dolů.

Jak odhlásím příchod?

Po zadání PINu klikněte na šipku nahoru.

Jak se odhlásím?

V Menu zvolte své jméno a klikněte na Odhlásit se.

Jak přidám poznámku na bon?

V souhrnu klikněte na Počet u položky. Přidejte poznámku tlačítkem Přidat poznámku na položku.

Jak přesunu účet na jiný stůl?

Klikněte vpravo nahoře na 3 tečky a zvolte „Změnit stůl“

Jak nastavím tiskárnu pro kuchyň nebo bar?

Nejprve se ujistěte, že máte tiskárnu s pokladnou spárovanou.

Pro Epson tiskárny je třeba mít tiskárnu na stejné Wi-Fi síti jako pokladní zařízení.

Pro bluetooth tiskárny je třeba mít spárovanou tiskárnu s pokladním zařízení. V Nastavení zařízení zvolte bluetooth a zkuste vyhledat tiskárnu. Spárovací kód je nejčastěji 1234 nebo 0000.

V aplikaci Smable zvolte z Menu vybavení a klikněte na plus vpravo nahoře. V prvním kroku zkontrolujte jakou máte za tiskárnu. Pokud máte Epson tiskárnu zvolte první možnost. Pro SGT-B58V (epsolon) zvolte druhou možnost. Pro ostatní bluetooth tiskárny jako CASHINO PTP-II, Xprinter a další klikněte na třetí možnost.

Ve druhém kroku zkuste nalézt tiskárnu automaticky, při pokračování Vám to nabídne název nalezené tiskárny. Zvolte ji.

Nyní nastavte kuchyně nebo bar, v části Počet znaků na řádku zvolte pro 80 mm kotouček 48 znaků, pro 56 mm kotouček 32 znaků.

Kódování tiskárny nedoporučujeme měnit, měňte jen v případě nutnosti.

 

Tiskárnu ponechejte jako výchozí. V posledním kroku si pod vlastním názvem pojMenujte tiskárnu. Pro dokončení Nastavení dojde k restartování Pokladny.

Pro tisk do kuchyně můžete použít i tiskárnu používanou pro účtenky a denní tržbu a naopak.

 

Funkce pro tarif profi – manažer

Jak otevřu směnu?

Klikněte v Menu na Směny  a zadejte hotovost v pokladní zásuvce na začátku Směny . Směnu zapnete tlačítkem Otevřít směnu.

Jak zadám výdej z Pokladny?

Klikněte v Menu na Přidat odpis. Klikněte na ODEVZDÁNÍ. Zadejte částku. Tlačítkem Pokračovat zadáte důvod odpisu. Odpis dokončíte tlačítkem OK.

Jak zadám výplatu z Pokladny?

Klikněte v Menu na Přidat odpis. Klikněte na VÝPLATA. Zadejte částku. Tlačítkem Pokračovat zadáte důvod odpisu. Odpis dokončíte tlačítkem OK.

Jak zadám nákup do skladu?

Klikněte v Menu na Přidat odpis. Klikněte na NÁKUP DO SKLADU. Zadejte částku. Tlačítkem Pokračovat zadáte důvod odpisu. Odpis dokončíte tlačítkem OK.

Jak zadám vklad do Pokladny?

Klikněte v Menu na Přidat odpis. Klikněte na VKLAD. Zadejte částku. Tlačítkem Pokračovat zadáte důvod odpisu. Odpis dokončíte tlačítkem OK.

 

Jak ukončím směnu?

Klikněte v Menu na Směny  a zadejte hotovost v pokladní zásuvce na konci Směny . Směnu uzavřete tlačítkem Zavřít směnu.

Jak vytisknu report Směny ?

Klikněte v Menu na report Směny , tlačítkem tisku vytisknete report Směny .